Vandværket 'Tarup Vandværk' abonnerer ikke på måleraflæsning.